Mededelingen

Helaas heeft het bestuur van de GJV met instemming van de Algemene Ledenvergadering de mooie buitenaccomodatie in Huizen moeten afstoten. De huur was door de eigenaar (GNR) zodanig verhoogd dat een rendabele exploitatie niet meer realistisch was. Dientengevolge heeft de GJV in 2015 het terrein ontruimd en alle roerende zaken (springmateriaal etc) verkocht.

Leden van de GJV kunnen nog steeds deelnemen aan wedstrijden op andere locaties. Het lidmaatschapsgeld is dienovereenkomstig naar beneden bijgesteld (zie tarieven).

Per 1 januari 2018 heeft het bestuur een ledenstop afgekondigd.

Wij vinden het bijzonder spijtig u dit te moeten mededelen, maar helaas was er geen andere keuze.

Het bestuur