Tarieven

Tarievenoverzicht 2017

Kosten GJV
Lidmaatschap GJV (jaarlijks)  € 25,- (bij aanmelding na 1 augustus € 22,50)
Eenmalige administratiekosten GJV  € 15,-
Kosten KNHS (jaarlijks)
Basislafdracht per lid KNHS (incl. basiscontributie € 6,50)  € 21.75
Abonnement Paard & Sport  via KNHS
Startbescheiden
Startpas (jaarlijks) KNHS  €114,75
Startpas gelimiteerd maand  € 47,75

Mocht u meer uitleg willen over het nieuwe startpassen systeem kijk dan  www.knhs.nl of mail servicedesk@knhs.nl (Wij zijn er om u te helpen als lid van de GJV!)

Na aanmelding en verwerking  bij de KNHS krijgt u van de GJV een gezamenlijke rekening voor alle kosten behalve uw startbescheiden (startpas). De KNHS zal u hiervoor rechtstreeks een factuur sturen.

Houd er rekening mee dat de betalingstermijn bij de KNHS 14 dagen is en bij de GJV 30 dagen. Wij schieten als vereniging een groot deel van uw KNHS kosten voor, en stellen het dan ook bijzonder op prijs als u onze rekening tijdig betaalt en rekenen op uw medewerking! Bij herinnering van een niet betaalde factuur zal 5 euro administratie en aanmaningskosten in rekening worden gebracht.