Voorwaarden lidmaatschap

Afmelden voor 15 november alleen via  info@gjv.nl

Toelichting voorwaarden lidmaatschap Gooische Jachtvereeniging:

 • Het GJV verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van datzelfde jaar.
 • Contributie: Euro 25. Donateur Euro 15 (geen registratie bij de KNHS). Bij aanmelding als lid is een eenmalig inschrijfgeld van Euro 15 verschuldigd.
 • Voor het tweede en volgende gezinslid is een reductie van Euro 5 van toepassing.
 • KNHS startpas dressuur / springen 2018 Euro 114,75. Er zijn ook maandpassen mogelijk, zie hiervoor de tarievenlijst KNHS op www.KNHS.nl
 • De afdracht KNHS voor 2018 is Euro 21,75
 • Als uw lidmaatschap bij de Gooische Jachtvereeniging een tweede lidmaatschap betreft, geef dat dan duidelijk aan en vermeld de naam van uw eerste (start-vereniging).
 • De Gooische Jachtvereeniging heeft een KNHS-erkenning voor dressuur- en springwedstrijden met paarden.Voor andere onderdelen (waaronder pony's) kunnen wij niet als startvereniging fungeren.
 • Als u geen lid bent van een andere KNHS-vereniging wordt de GJV automatisch uw startvereniging. Geef altijd aan of u ergens anders ook lid bent.
 • U kunt zelf uw startpas(-en) opzeggen via MIJN  KNHS. Wanneer u uw startpas opzegt, blijft uw lidmaatschap onveranderd.
 • Als u een (nieuwe) startpast wilt aanvragen, dan kunt u dit doen via de website van de KNHS. www.knhs.nl - inloggen op MIJN KNHS. Houd wel het paspoort van uw paard bij de hand.
 • Met ingang van 2012 zijn er geen startcoupons meer! Via Mijn KNHS (www.knhs.nl ) kunt u ook uw standen controleren.
 • Beëindiging van het lidmaatschap/donateurschap kan alleen schriftelijk of per e-mail, tot uiterlijk 15 november van het verenigingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin u uw lidmaatschap wilt beëindigen. U ontvangt altijd een bevestiging. Als u geen bevestiging heeft ontvangen, is uw afmelding niet bij ons aangekomen. Neem dan contact met ons op!
 • Als u uw lidmaatschap beëindigt, wordt u ook afgemeld bij de KNHS. U kunt natuurlijk wel meteen weer lid worden van een andere vereniging, die u dan opnieuw bij de KNHS aanmeldt.
 • Let op! De genoemde bedragen en tarieven gelden voor 2018 !