GJV 70 jaar! 1947-2017

70 jaar Gooische Jachtvereeniging!

Op 22 februari 1947 fuseerden de Noordhollandshe Jachtvereeniging en de Rijvereniging “Baarn” en vormden samen de nieuw opgerichte Gooische Jachtvereeniging. Nadat in de oorlogsjaren het verenigingsleven stil was komen te liggen, werden de oud leden weer benaderd om samen te gaan in de nieuwe vereniging. Te lezen in de bijgaande Jachtregeling is dat het lidmaatschap 10 gulden bedroeg en het verenigingsjaar van 1 juli tot 1 juli liep. De Jachtregeling werd gedrukt op een klein dubbelgevouwen A6 formaat waar alle regels opstonden. Dat waren nog eens andere tijden als we nu naar de reglementen kijken! Het bestuur zal het komende jaar acties ondernemen om het jubileum passend te vieren met de leden en oud-leden. Communicatie volgt via Facebook en de website.